2013. augusztus 15., csütörtök

Cégalapítás Portugáliában                Bár a Portugál cégalapítás nem annyira közkedvelt, mint például egy Német cégalapítás, de attól még akadnak emberek, akik épp Portugáliában szeretnének vállalkozást indítani, és mivel nagyon kevés információt lehet találni ezen ország cégalapítási szokásairól, így egy pár szóban leírom a fontosabb információkat.

                Portugál cégformák
                Portugáliában, ugyan úgy mint más EU-s országban, 5 cégforma alapítható, melyek a következők:
                -          Korlátolt Felelősségű Társaság – Kft.
                -          Részvénytársaság – Rt.
                -          Egyéni vállalkozás
                -          Betéti társaság – Bt.
                -          Közkereseti társaság – Kkt.

Ezek között a két legkedveltebb a Korlátolt felelősségű társaság és a Részvénytársaság, erről a két társasági formáról fogon most bővebben beszélni.

Korlátolt Felelősségű Társaság
E cégforma megalapításához szükség van minimum két alapítóhoz, viszont lehetőség van egyszemélyes társaság megalapításához is, ám ezekhez más feltételek tartoznak.
Egy kft. alaptőkéjének értéke minimum 5 ezer euró kell, legyen, és ennek a felét kötelező befizetni a cég bejegyzésekor, viszont lehetőség van apport bevitelére is, viszont apport esetén szükség van egy akkreditált szakértőre hitelesítésére is.
Ezt a cégformát bár az igazgatók vezetik, mégis csak a közgyűlés dönthet a cég fontosabb dolgairól, így mondhatjuk, hogy a tagok közgyűlés a legfelsőbb szerve egy kft-nek. 

Részvénytársaság
Egy részvénytársaság megalapításához már szükséges minimum 5 személy, amely részvényese lesz a társaságnak.
Az alaptőke értéke ebben az esetben minimum 50 ezer euró, ám ennek az összegnek mindössze 30%-át kell befizetni a cégbejegyzéskor, a fennmaradó 70% befizetésére rendelkezésre áll 5 év.
A részvények névértéke minimum 1 euró cent kell, legyen, és a részvényeknek 3 típusa lehet, melyek a következők:
               -          elsőbbségi részvény
               -          törzsrészvény
               -          visszavásárolható elsőbbségi részvény

Egy részvénytársaságot két formában lehet irányítani. Az első az egyszintű rendszer, mikor a céget az igazgató/igazgatótanács vezeti, a második pedig a kétszintű rendszer, mikor a céget az igazgató/igazgatótanács és egy tanácsadó bizottság vezeti, ám mindkét esetben kötelező egy könyvvizsgáló, amely felügyeli a tevékenységeket. 

Cégalapítási folyamat
A legelső feladat, amelyet egy cégalapítás során tenni kell, a cég nevének megválasztása. Érdemes több nevet kiválasztani, mivel lehet, hogy a kiválasztott név már foglalt. A cégnév megválasztásán kívül fontos még a főtevékenység meghatározása. Ha ezek megvannak, akkor be kell jelenteni őket a vállalkozások névjegyzékébe.
Ha a cégbíróság elfogadja a cégnevet, akkor a cég kap egy bejegyzési okmányt, valamint egy adóregisztrációs kártyát. Ezután a társasági szerződést okiratba kell foglalni egy közjegyző jelenlétében. Az üzleti tevékenységet be kell jelenteni az kormányzati és helyi adóhivatalba is. Ezután szükség van egy cégbírósági bejegyzésre és be kell jelenteni a céget a Társadalombiztosítónál, a Nemzeti Társasági Jegyzékbe és a Kereskedelmi és versenyhivatalnál. 

Adózás
Portugáliában 3 ÁFA kulcs létezik:
             -          19%
             -          12% (élelmiszeripar)
             -          5% (újság, szállodai szállás, áram, üzemanyag, tömegközlekedés és mezőgazdasági termékek esetében)
A portugál társasági adó értéke 25%, a személyi jövedelemadó pedig 12 és 40% között váltakozik.
               

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése