2013. július 25., csütörtök

Cégalapítás Svájcban            Svájc, szerintem minden ember szemében egy különleges ország, a szépségén és a függetlenségén kívül még remek üzleti lehetőséget rejt magába.
            Svájcot adóparadicsomnak is nevezik, hisz adózási szempontból az egyik legkedvezőbb hely és gazdaságilag már négy éve a világ egyik legversenyképesebb országa. Már nagyon sok országgal kötött kettős adózást elkerülő egyezményt, ezek között ott vannak az Európai Unió tagállamainak többsége is.
            Svájc 26 kantonra van felosztva, viszont a cégalapítási szempontból nem minden kanton versenyképes. A legversenyképesebb kantonok között ott van Zürich, Basel, Genf, Zug, Aargau és Luzern. [Asvájci kantonokról bővebbinformációkat itt találhat]
Eumedjob - Orvosi munka Svájcban

            Cégformák Svájcban
            Mivel a cégalapítás első lépése a cégforma kiválasztása, így most én is ezt helyezem előtérbe. Ebben az alpontban felsorolom az alapítható cégformákat, majd a folytatásban külön-külön fogok részletezni minden fontosabb cégformát.
            Üzleti tevékenységre a következő vállalkozási formákat javaslom:
            1)      Korlátolt Felelősségű Társaság – GmbH
            2)      Részvénytársaság – AG
            3)      Egyéni vállalkozó
            4)      Betéti Társaság – KG
            5)      Általános partnerség
Svájcban a következő vállalkozási formákat találjuk meg:
       -    Kereskedelmi Társaság
       -    Leányvállalat
       -    Magánvállalkozás 
       -    Kft
       -    Részvénytársaság

Korlátolt felelősségű Társaság, azaz GmbH
GmbH esetében fontos tudni, hogy szükséges két alapító személy, valamint az ügyvezetők között kötelezően kell, legyen egy svájci lakos is. Természetes személyek ugyan úgy jogosultak a GmbH alapítására, mint a jogi személyek. Ez a cégforma olyan emberek számára ajánlatos, akik kevesebb pénzösszeggel rendelkeznek, valamint akik cégükkel gyártási, kereskedelmi vagy bármilyen üzleti tevékenységet szeretnének folytatni. A GmbH egyik előnye, hogy az alaptőke értéke 20.000 CHF (ez 16 ezer eurónak felel meg és be kell fizetni az egészet), egy másik fontos előny pedig, hogy a tagok felelőssége korlátolva van az alaptőkére.

Részvénytársaságok (AG)
A részvénytársaságot tőketársaságnak is nevezik, mivel ennél cégformánál az alaptőke értéke részvényekre van felosztva.
Bár az nem számít, hogy az alapító személy milyen állampolgársággal rendelkezik, viszont az igazgatótanácsban egy személy kötelezően Svájc, vagy egy EU-s ország állampolgárának kell lennie. Ezen kívül az igazgatótanács felének kötelezően kell, legyen Svájcban bejelentett lakcíme.
A részvénytársaság alaptőkéjének értéke 100.000 svájci frank (CHF), melyből 50.000 svájci frankot be kell fizetni, ebben az esetben lehetőség van tárgyak, ingatlanok értékeinek bevitelére is.
Előnyei:
          -      az alapításhoz elegendő 1 részvényes is
          -      anonimitás
          -       a részvénytársaság felelőssége csak az alaptőke értékéig terjed ki
          -       a részvények könnyen átruházhatóak, könnyen cserélhetnek gazdát
A részvénytársaságnak van két hátránya is, az egyik hogy az igazgatótanács fele svájci kell legyen,  másik pedig a magas adminisztrációs költségek.

Cégnevek GmbH és AG esetén
Ebben a két esetben a cégnevet le kell foglalni, valamint nem lehet olyan cégnevet megadni amely már létezik az országban, vagy külföldön már nagyon elismert, híres márkanév.

Egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozáshoz elegendő mindössze egy személy, mely egy önálló tevékenységet szeretne folytatni. Az alaptőke értéke nincs meghatározva, így a tulajdonos akkora alaptőkét fizet, be amekkorát akar. A cégnév ebben az esetben a tulajdonos neve kell, hogy legyen.
A cég vezetője saját vagyonával felel a cég tartozásaiért.

Adózás Svájcban
Bár Svájcban az adózások minden kantonban változnak, vannak egységes, adókulcsok melyek minden kantonra vonatkoznak. A társasági adókulcsok általában 8 és 31% között mozognak.
Az általános ÁFA kulcs itt mindössze 7,6%-os (ez Magyarországon 27%), melynél alacsonyabban nem lehet találni Európa területén.
A svájci jövedelemadó 4.4-19% között mozog. Az önkormányzati adók 4 és 16% között vannak.

2013. július 17., szerda

Cégalapítás Ukrajnában            Bár az Ukrán cégalapítást még nem választja olyan sok üzletember, érdemes megtudni, hogy hogyan működik Ukrajnában a cégalapítás, és persze ennek az árait.
            Ukrajnában alapítható Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), valamint Magánvállalat (Mv.), ám ezek közül a kft.-t szokták leginkább kedvelni az emberek.

            Szükséges dokumentumok
            A szükséges dokumentumok listája bár nem nagy, mégis különböző kritériumok határolják be ezeket. Kft. és Mv. esetében is ugyan azok a dokumentumok kell szolgálni.

            Az alapítók esetében a következők szükségesek:
1)      Ha az alapító Ukrán állampolgárságú természetes személy, akkor ebben az esetben szükség van egy személyigazolványra és az adófizető személyi adószámára.
2)      Ha az alapító külföldi természetes személy, akkor szükség van a személyigazolvány másolatára, illetve egy ukrán adószámra, melynek az igénylését a megbízott ügyvéd fogja elvégezni.
3)      Ha az alapító Ukrán illetőségű jogi személy, akkor szükség van, egy kivonatra mely bizonyítja az állami bejegyzést, valamint egy kivonatra az egységes állami nyilvántartásból.
4)      Ha az illető külföldi illetőségű állampolgár által benyújtott dokumentumokat el kell látni egy konzuli felülhitelesítéssel, vagy egy Apostille záradékkal, illetve kell a cégkivonat, melyet a székhely szerinti illetékes hatóság bocsájtott ki.

Ahhoz, hogy egy külföldi állampolgár legyen a cég igazgatója szükség van az adott személy munkavállalási engedélyére, melyet csak a cég bejegyzése után lehet igényelni. A cégbejegyzésnél, viszont csak ukrán állampolgár lehet az ügyvezető.

Miért jó a kft? Alapításhoz szükséges információk
Manapság minden ország legkedveltebb cégformája a Korlátolt Felelősségű Társaság. Nem változik ez Ukrajnában sem, mivel nincs megszabva a törzstőke minimális összege, és a tagok felelőssége is, csak a befektetett összegig terjed ki.

Az alapítás előtt érdemes összeírni a következő információkat, leendő cégünkről:
-          a cég neve, melynek különböznie kell a már meglévő cégek neveitől (ez cirill betűkkel fog megjelenni a cég papírjaiban)
-          az alapító(k) neve(i)
-          a társaság székhelye
-          alaptőke mértéke és befizetési módja
-          a társaság elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)
-          a tevékenységi körök

A magánvállalatról egy-két szó
Szerintem mondanom sem kell, hogy ez egy egyszemélyes gazdasági társaság, így ez a cégforma azok számára kedvező, akik egymagukban szeretnék cégügyeiket végezni. Összefoglalva a magánvállalat és a kft. között csak a tulajdonosok száma különbözik.
Alapítás előtt itt is a fent említett dolgokat kell összeírni, és elküldeni a cégalapítással foglalkozó ügyvédnek, annyi különbséggel, hogy nem kft.-t alapítunk, hanem magánvállalatot.

Árak és időtartam
Magánvállalat és Korlátolt Felelősségű Társaságoknál is egyazon árak érvényesek, valamint ugyan annyi idő alatt készülnek el. Mindkét cégforma alapításának ára 700 és 1000 euró összegre tehető. Ám erre rájön még a bélyegző, könyvelő és bankszámlanyitás díja is.


A cégalapítás időtartama mindkét gazdasági társaság esetében átlagosan 3-4 hét.
 

2013. július 8., hétfő

Cégalapítás Szerbiában            A Szerb cégalapítás, bár nem könnyű, rengeteg előnye lehet. Ebben a cikkünkben megtudhatja, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy Szerbiában alapítsa meg új vállalkozását. 

            Alapítható cégformák
Szerbiában három féle gazdasági társaságot lehet alapítani. Az első és egyben legkedveltebb cégforma a Korlátolt felelősségű társaság (Szerbiában Drustvo sa ogranicenom odgovornscu, rövidítése DOO.). Ezen kívül létezik még Betéti Társaság (Komanditno drustvo, rövidítése KD.), valamint Részvénytársaság (Akcionarsko drustvo, rövidítése, AD.).
            Mivel az DOO. a legnépszerűbb gazdasági forma, így  ezen cégforma megalapítását fogjuk részletesebben leírni.

            Miért érdemes Szerbiában céget alapítani? Szerb adózási rendszer.
            Első sorban azért, mert léteznek különböző, kedvezmények külföldiek számára és emellett az adózási rendszer is kedvező.
            Szerbiában az ÁFA értéke, mindössze 20% (mindeközben hazánkban 27%). A vállalati nyereségadó 10% a személyi jövedelemadó pedig 12% (ez a bérekre vonatkozik, a további jövedelmekre 20%-os adókulcs van érvényben). Létezik még munkavállalói járulék mely 17,9%, viszont magába foglalja a munkanélküliségi járulékot, nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot is. Létezik egy 10 éves adómentesség a vállalati nyereségadóra különböző követelmények teljesítése esetén, valamint a 30 évnél fiatalabb, de 45 évnél öregebb személyek esetében a társadalom-biztosítási értéke nulla. A minimum alaptőke DOO. esetében mindössze 1 euró.

            Cégalapítási folyamat
            A cégalapítási folyamat, mint minden országban, itt is egy eléggé bonyolult folyamat. Ebben az esetben is érdemes egy cégalapításra szakosodott irodát megbízni, viszont ha valaki nem ezt az utat választja, annak figyelmébe ajánlom a következő sorokat.
            Először is kell, keressünk egy helyi ügyvédet, valamint egy könyvelőt, még a cégalapítás megkezdése előtt. Ez azért fontos, mert ők olyan információkkal szolgálhatnak, amik felgyorsíthatják, megkönnyíthetik a cégalapítást, valamint az Adóhivatal kérni fogja a könyvelői irodával kötött szerződést.
            Ha ezek megvannak, el kell dönteni újdonsült cégünk nevét. Fontos több cégnevet meghatároznunk, mert előfordulhat, hogy a választott cégnév már foglalt lesz.
            A cégnév kiválasztása után, el kell készítenünk az alapító okiratot, melynek tartalmaznia kell a következő adatokat:
-          az alapítók nevét
-          alapítók lakhelyét
-          cég esetében az alapító cég nevét és székhelyét
-          az alapítani kívánt cég nevét
-          cég székhelyét
-          tevékenységét
-          alapító tőke fajtáját és nagyságát
-          a cég képviselőinek adatait
-          egyéb ügyviteli elemeket
Ha elkészítettük az alapító okiratot, akkor azt hitelesíttetni kell a székhelyhez tartozó
Bíróságon. Abban az esetben, ha nem neveztünk meg az alapító okiratban cégképviselőket, akkor megtehetjük azt egy úgynevezett OP űrlap segítségével.

            Mikor ezekkel megvagyunk, egy helyi bankban ideiglenes folyószámlanyitás szükséges, ahova be kell fizetni az alaptőkét. A végleges folyószámla 2 napon belül készül el, miután át lehet utalni az alaptőkét.
            A befizetés után jön a cégbejegyzés, amihez szükséges egy cégbejegyzési kérelem, alapító okirat, az alapító személy személyigazolványa, ha az alapító okiratban nem szerepel cégképviselő, akkor szükség van a cégképviselő megnevezését igazoló iratra, banki igazolás a befizetett alaptőkéről, a cégképviselő hitelesített aláírására, valamint az alapító okirat és a cégbejegyzési illetékek befizetési bizonylataira.
            A cégbejegyzés pillanatában már a cég megkapja az adóazonosító számot és a törzsszámot is, viszont, ha az Ügynökség hibákat fedez fel, akkor az adószámért már az Adóhivatalhoz kell fordulni. A cégbejegyzési ügynökség 5 napon belül döntést hoz, miután készíteni kell egy bélyegzőt is, mely bár nem kötelező, mégis sok helyen kérhetik. A bejegyzés után 15 napon belül el kell küldenünk az Adóhivatalhoz a következő dokumentumokat: adóazonosító számot, a cégbejegyzési ügynökség végzését, banki szerződést a folyószámláról, a könyvelő céggel kötött szerződést, igazolást a szociális biztosítási rendszerbe való bejelentkezésről, valamint nyilatkozatot a székhelyről, foglalkoztatottakról, alapeszközökről és a kis és nagyeladási raktárakról, helyiségekről.
            Ha úgy gondoljuk, hogy cégünk forgalma a következő 1 évben nagyobb lesz, mint 40.000 euró, akkor be kell jelentkeznünk az általános forgalmi adó rendszerébe, viszont ebben az esetben két évig benne is kell, maradjunk. Ha viszont 40 ezer eurónál kevesebb lesz cégünk forgalma, akkor nem kötelező bejelentkezni az általános forgalmi adó rendszerébe.

            Sok sikert kívánok minden szerb cégalapításra vágyó embernek és remélem, hogy cikkem hasznosnak bizonyul mindenki számára.