2014. február 23., vasárnap

Cégalapítás Finnországban


Cégalapítás Finnországban

           Az előző országokhoz képest annyi változás történik Finnországban, hogy itt nem alapíthat akárki céget, ráadásul a szelektálás nem is állampolgárság után történik, hanem állandó lakcím után. Tehát, akinek nincs állandó lakcíme az Európai Gazdasági Területhez tartozó országok valamelyikében, az nem alapíthat Finnországban céget. Az Európai Gazdasági területhez hozzátartozik minden EU tagállam, valamint ezek mellett Norvégia, Izland és Lichtenstein is.
            Társasági Formák
-          Korlátolt Felelősségű Társaság
-          Részvénytársaság
-          Betéti Társaság
-          Szövetkezet
-          Közkereseti Társaság
-          Egyéni Munkavállalás
-          Fióktelep
Korlátolt Felelősségű Társaság és Részvénytársaság
Ezt a két társasági formát azért vontam egy alcím alá, mivel mondhatjuk, hogy ugyan az a két társaság. A finn kft. egy zártkörű részvénytársaságnak felel meg, mely minimum alaptőkéje 2500 euró, míg a Részvénytársaság (mely nyilvános részvényekkel működik) alaptőkéjének minimum értéke 80 ezer euró. Mindkét társaság alapításához elegendő 1 személy, abban az esetben, ha egy alapító sem az EGT lakosa, engedélyt kell kérni a Nemzeti Nyilvántartási és Szabadalmi Testülettől a cégalapításra. A vállalkozás nevének tartalmaznia kell a társasági formára utaló megkülönböztetést, azaz a Oy vagy Ab kifejezést (Osakeyhtiö vagy Aktiebolag).
            Betéti Társaság
            Erre a vállalkozási formára a magyarországi szabályozások vonatkoznak itt is. Egy betéti társaság alapításához már szükség van két alapító tagra, melyek közül az egyiknek beltagnak kell lennie (ez a tag az EGT tagja kell, legyen), a másik pedig kültag kell, legyen. Ebben az esetben nincs meghatározva az alaptőke minimum értéke.
            Közkereseti Társaság
            A közkereseti társaság alapításához is minimum két alapító személyre (ezek lehetnek természetes és jogi személyek is), akik egyben a társaság tagjai is és a saját vagyonukkal felelnek a társaság kötelezettségeiért.
            Szövetkezet
            Szövetkezet esetében sincs meghatározva az alaptőke minimum értéke, viszont itt már szükség van 3 alapító tagra. Ebben az a tagok lakcíme nem befolyásolja az alapítást.
            Fióktelep
            Ezt a társaságot egy külföldi cég alapíthatja, melyet az EGT-hez tartozó országban alapítottak. Emellett szükség van egy képviselőre is, aki a társaságot fogja képviselni az egész működés alatt, ennek a személynek kötelezően rendelkeznie kell finnországi lakcímmel.
            Egyéni munkavállalás
            Finnországban bármely európai állampolgár kérhet egyéni munkavállalói engedélyt, az igénylőlapnak tartalmaznia kell a vállalkozó nevét, nemzetiségét és székhelyét, valamint a tevékenységi engedélyt, tevékenységét, a vállalkozás nevét (ez nem térhet el a vállalkozó nevétől), a vállalkozó elérhetőségeit
            Adózás Finnországban
-          Személyi jövedelemadó: 12.500 euró jövedelemig 0%, 12.500 euró jövedelem fölött pedig 10.5% és 33.5% között változik. Ehhez még hozzácsatolódik egy 1%-os egyházi adó is
-          Az ÁFA értéke 23% ám vannak csökkentett adókulcsok melyek értéke 13%, 9% és 0%
-          Társasági adó 26%

2014. február 11., kedd

Cégalapítás Spanyolországban            Spanyolországban bármely EU tagállam állampolgára alapíthat céget, azt azonban tudni kell az országot, hogy az ügyeket bürokratikusan intézik, így kicsit megnehezítve a cégalapítást. Aki egyénileg akarja megalapítani spanyolországi cégét, annak nagyon jól kell beszélnie a spanyol nyelvet, ellenkező esetben komoly árakat fognak elkérni a cégbíróságon és az adóhivatalnál a nyelvi segítségért. 
            A cégalapítás folyamata
            A vállalkozásalapítás legelső része az, hogy az alapító személy elmegy a rendőrségre kérvényezni egy számot, melyet NIE számnak neveznek (Número de Identificación de Extranjeros). Ez a szám egy azonosító a külföldiek számára, és leginkább az adózáshoz lesz szükség rá a későbbiekben. Az igényléshez ki kell tölteni egy formanyomtatványt és szükséges egy útlevél is.
            Spanyolországban a céget két helyre is be kell jegyeztetni, vagyis két szinten. Az első szint a helyi szint, azaz a városháza a második, pedig a nemzeti szint, az Állami adóhivatal.
            A városházáról szükség van egy engedélyre a nyitáshoz melyet Licencia de Apentura-nak neveznek. Ez tartalmazza a cég tevékenységi köreit és működési területét. 
            Vállalkozási formák Spanyolországban
            Mint minden országban itt is öt nagyobb társasági forma létezik:
                   -          Egyéni vállalkozás
                   -          Közkereseti Társaság
                   -          Korlátolt Felelősségű Társaság
                   -          Betéti Társaság
                   -          Részvénytársaság
Ezeken kívül lehetőség van további 4 társasági forma alapítására, ám ezeket csak ritkán szokták használni az üzletemberek.
                   -          Közös vállalat – Több tulajdonosból álló nem jogi személyiségű társaság. A tulajdonosok felelőssége korlátlan.
                   -          Információs központ – Ezt a társasági formát is be kell jelenteni a spanyol hatóságoknál, viszont ez a társaság nem folytathat kereskedelmi tevékenységet. Arra szokták használni, hogy az anyacég ügyfeleket keressen, információkat szolgáltasson ki más ország felé, jól jöhet annak, aki nem akar sokat költeni, de be szeretne lépni egy új piacra.
                   -          Fiókiroda – A fiókiroda hasonlóan a közös vállalathoz, nem rendelkezi jogi személyiséggel. Az alapításhoz szükséges egy közokirat melyet be kell nyújtani a Kereskedelmi kamarához. Ez egy korlátlan felelősségű társaság, melyre a spanyol adózási szabályok vonatkoznak.
                   -          Leányválallat – A leányvállalat a fiókirodához hasonlóan bármely jogi formát felveheti, ám a leginkább a Korlátolt Felelősségű Társaságot és Részvénytársaságot szokták használni. Ugyan azok a szabályok vonatkoznak rá, is mint a fiókirodára.
Egyéni vállalkozás
Ezt a vállalkozási formát mindenki jól ismeri, hisz működésük és létrejöttük nem különbözik a magyarországitól.
Korlátolt Felelősségű Társaság
A spanyol KFT. hasonlít a magyarországihoz, ám nem teljes mértékben, hisz ez inkább nevezhető egy rugalmasabb részvénytársaságnak. Az alapítótőke értéke 3000 euró, melyet az alapításkor be is kell fizetni. Ha egy tag el akarja adni a részesedéseit, akkor legelőször a bent lévő tagok vehetik meg, tehát egy harmadik fél felé korlátozva vannak a vásárlási lehetőségek. 
Részvénytársaság
            Abban az esetben, ha a részvénytársaságot egy személy alapítja, a cég neve elé ki kell tenni az egyszemélyes szót. Az alaptőke minimum értéke 60.101 euró, amelynek a negyedét, azaz 25%-át be is kell fizetni alapításkor. A részvények eladási és vásárlási módját az alapító okiratban kell meghatározni. A részvényesek korlátozva vannak, tehát a saját részvényeik mértékéig felelnek a cég vagyonával. 
Adózás
            Spanyolországban az ÁFA értéke 21%, ám léteznek csökkentett típusok is, méghozzá a 10% illetve 4%
            További adót jelent egy általános adó, melynek értéke a profit, tehát a bevételek és kiadások közti különbözet 30%-a. Ha az első adóalap nem haladja meg a 120.200 eurót akkor ez az érték mindössze 25%.