2014. február 23., vasárnap

Cégalapítás Finnországban


Cégalapítás Finnországban

           Az előző országokhoz képest annyi változás történik Finnországban, hogy itt nem alapíthat akárki céget, ráadásul a szelektálás nem is állampolgárság után történik, hanem állandó lakcím után. Tehát, akinek nincs állandó lakcíme az Európai Gazdasági Területhez tartozó országok valamelyikében, az nem alapíthat Finnországban céget. Az Európai Gazdasági területhez hozzátartozik minden EU tagállam, valamint ezek mellett Norvégia, Izland és Lichtenstein is.
            Társasági Formák
-          Korlátolt Felelősségű Társaság
-          Részvénytársaság
-          Betéti Társaság
-          Szövetkezet
-          Közkereseti Társaság
-          Egyéni Munkavállalás
-          Fióktelep
Korlátolt Felelősségű Társaság és Részvénytársaság
Ezt a két társasági formát azért vontam egy alcím alá, mivel mondhatjuk, hogy ugyan az a két társaság. A finn kft. egy zártkörű részvénytársaságnak felel meg, mely minimum alaptőkéje 2500 euró, míg a Részvénytársaság (mely nyilvános részvényekkel működik) alaptőkéjének minimum értéke 80 ezer euró. Mindkét társaság alapításához elegendő 1 személy, abban az esetben, ha egy alapító sem az EGT lakosa, engedélyt kell kérni a Nemzeti Nyilvántartási és Szabadalmi Testülettől a cégalapításra. A vállalkozás nevének tartalmaznia kell a társasági formára utaló megkülönböztetést, azaz a Oy vagy Ab kifejezést (Osakeyhtiö vagy Aktiebolag).
            Betéti Társaság
            Erre a vállalkozási formára a magyarországi szabályozások vonatkoznak itt is. Egy betéti társaság alapításához már szükség van két alapító tagra, melyek közül az egyiknek beltagnak kell lennie (ez a tag az EGT tagja kell, legyen), a másik pedig kültag kell, legyen. Ebben az esetben nincs meghatározva az alaptőke minimum értéke.
            Közkereseti Társaság
            A közkereseti társaság alapításához is minimum két alapító személyre (ezek lehetnek természetes és jogi személyek is), akik egyben a társaság tagjai is és a saját vagyonukkal felelnek a társaság kötelezettségeiért.
            Szövetkezet
            Szövetkezet esetében sincs meghatározva az alaptőke minimum értéke, viszont itt már szükség van 3 alapító tagra. Ebben az a tagok lakcíme nem befolyásolja az alapítást.
            Fióktelep
            Ezt a társaságot egy külföldi cég alapíthatja, melyet az EGT-hez tartozó országban alapítottak. Emellett szükség van egy képviselőre is, aki a társaságot fogja képviselni az egész működés alatt, ennek a személynek kötelezően rendelkeznie kell finnországi lakcímmel.
            Egyéni munkavállalás
            Finnországban bármely európai állampolgár kérhet egyéni munkavállalói engedélyt, az igénylőlapnak tartalmaznia kell a vállalkozó nevét, nemzetiségét és székhelyét, valamint a tevékenységi engedélyt, tevékenységét, a vállalkozás nevét (ez nem térhet el a vállalkozó nevétől), a vállalkozó elérhetőségeit
            Adózás Finnországban
-          Személyi jövedelemadó: 12.500 euró jövedelemig 0%, 12.500 euró jövedelem fölött pedig 10.5% és 33.5% között változik. Ehhez még hozzácsatolódik egy 1%-os egyházi adó is
-          Az ÁFA értéke 23% ám vannak csökkentett adókulcsok melyek értéke 13%, 9% és 0%
-          Társasági adó 26%

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése