2013. december 29., vasárnap

Cégalapítás Belgiumban

Cégalapítás Belgiumban


            A belgiumi cégalapítási szokások kapcsán egy kis fordulat lép életbe, méghozzá az, hogy ebben az országban, a külföldiek számára nem a Korlátolt Felelősségű Társaság a legkedveltebb és legkedvezőbb, hanem egy másik társasági forma, melyről a későbbiekben lesz szó. Amit fontos még tudni, hogy mivel Belgium már egy őshonos” EU-s tag, így nem tekinthető az új cégek kedvenc cégalapítási helyének. 

            Társasági formák Belgiumban
            A belgiumi jogszabályokban 5 társasági formával találkozhatunk.
          1.      Egyéni Vállalkozás
          2.      Korlátolt Felelősségű Társaság
          3.      Korlátlan Felelősségű Betéti Társaság
          4.      Részvénytársaság
          5.      Fiókvállalat vagy Leányvállalat

Mint fennebb is említettem, ezek közül a külföldi befektetők nem a Kft.-t vagy az Rt.-t választják szívesen, hanem a Leányvállalat alapítását.
Egy Korlátolt Felelősségű Társaság alapításakor a minimum törzstőke értéke 18.550 euró, melynek az egyharmad részét be kell fizetni (6200 euró), abban az esetben, ha a társaságot 3 fő alapítja. Ellenkező esetben, azaz ha a társaságot egyetlen személy alapítja, a törzstőke minimumának teljes értékét be kell fizetni az alapításkor.
A Részvénytársaságok esetében a törzstőke értéke el kell, érje a 61.500 eurót.
A leányvállalat azért a legkedvezőbb a külföldi üzletemberek körében, mert adókedvezményekben részesül, azaz mentesül az osztalékadó alól, ám ezen kívül különböző esetekben (ha a cég szolgáltatói, koordinációs vagy disztribúciós központként jön létre) további adókedvezményekben részesülhet.  Ezen kívül a törzstőke minimum értéke sincs meghatározva.

A cégalapítás menete
 Leányvállalatok esetében több iratot is meg kell szerezni még a cégbejegyzés előtt. Szükséges az anyavállalat társasági szerződése és mellékletei, az igazgatótanács határozatára, mely kijelöli a leányvállalat jogi képviselőjét. Ezeken kívül szükség van még egy cégbírósági kivonatra, mely bizonyítja az anyavállalat bejegyzését, friss pénzügyi beszámolóra. Ezeket az iratokat pedig hitelesíttetni kell egy közjegyzővel az anyaországból, vagy a Belga Nagykövetség ügyintézőjével.
            Ha a fenti dokumentumokat előkészítette, akkor szükség van a dokumentumok lefordítására is, melyet egy hivatalos belgiumi fordító kell, elvégezzen holland vagy francia nyelvre.
            A dokumentumokat letétbe kell helyezni a helyi cégbíróságon (székhelytől függően), a pénzügyi beszámolókat pedig a Nemzeti Bankban. Minden dokumentumot kötelezően közzé kell tenni a Belga Hivatalos Közlönyben, melyhez a cégbíróságon ki kell költeni a form4 nevezetű nyomtatványt 3 példányban. Ezek után a cégjegyzékszámot kell kérvényezni a cégbíróságtól, melyet kötelezően fel kell tüntetni minden hivatalos iraton. Ha minden megvan, akkor a céget be kell jelenteni az ÁFA adminisztrációs irodában és a cég elkezdheti tevékenységét.

            Adózás
-          Az ÁFA értéke Belgiumban 21%, viszont léteznek csökkentett ÁFA értékek: 0%, 1%, 6% és 12%
-          társasági adó 39%
-          személyi jövedelemadó 25-50%

2013. december 15., vasárnap

Cégalapítás Olaszországbanolasz cégalapítás
                Nemrég azon gondolkodtam, hogy milyen országokat is hagytam még ki az európai cégalapítás listámról, és rájöttem, hogy kihagytam egy gazdaságilag fontos országot, Olaszországot. Itt a cégalapítási folyamat nem tér el szinte semmiben a többi országhoz képest, viszont van 1-2 eltérő dolog melyet fontos lehet tudni azok számára, akik ebben az országban, szeretnének új céget alapítani.
                A külföldieket hátráltató szabályozások nincsenek az országban, viszont külföldi vállalatok számára csak két vállalkozási forma választható, melyekről bővebben a vállalkozási formák alpont alatt olvashat.
                Vállalkozási formák Olaszországban
                Olaszországban 9 vállalkozási forma közül lehet választani, ebbe beletartozik az egyéni munkavállalás, és a cégeknek fenntartott cégformák is, melyek a következők:
-          Vállalkozók számára
1.       Egyéni munkavállalás
2.       Korlátolt Felelősségű Társaság (Societa a responsabilita limita – S.r.L.)
3.       Közkereseti Társaság (Societa in nome collettivo)
4.       Betéti Társaság (Societa in acommandita semplice)
5.       Korlátolt Felelősségű Betéti Társaság (Societa in accomandita per azioni)
6.       Részvénytársaság (Societa per azioni – S.p.A)
7.       Egyesülés – vállalkozók és vállalkozások esetében egyaránt alapítható
-          Vállalkozások számára
8.       Képviseleti iroda (Ufficio di Rappresentanza)
9.       Fiókiroda (Sede Secondria)
Egyéni munkavállalás
Akik egyéni munkavállalóként szeretnének Olaszországba utazni, azoknak ki kell tölteniük egy kérvényt a tartózkodási engedélyhez, ehhez kell csatolni egy személyi igazolvány vagy útlevél másolatot is valamint egy munkavégzést igazoló dokumentumot is. Ezeket a tartózkodási helytől függően az illető hely rendőrkapitányságán kell leadni.  
Korlátolt felelősségű társaság
Mint szinte minden országban, itt is ez a cégforma a legnépszerűbb. A törzstőke értéke nem lehet kevesebb, mint 10 ezer euró. Ha a cégben csak egy ügyvezető van, a cég megnevezése mellé odakerül a  ,,Societa Uninominale megnevezés. Külföldiek esetében bár nincsenek szabályozások, mégis szükség van egy Uniós útlevélre. Amennyiben a külföldi üzletembernek nincs útlevele, elegendő egy munkavállalási engedély is. Az áfa bevallások havonta vagy negyedévente történnek.
Közkereseti társaság
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy gazdasági tevékenységüket korlátlanul végzik. Jelen esetben a törzstőke értéke nincs meghatározva.
Betéti társaság
A betéti társaságban két féle tag létezik, az egyik csoport a beltag, melyek között ott van a cég vezetője is, a másik csoport pedig a kültag. Ezek között annyi különbség található, hogy a beltagok felelőssége korlátlan, a kültagoké viszont korlátozva van az általuk bevitt tőke értékéig.
Korlátolt Felelősségű Betéti Társaság
Ebben az esetben az egyik tag egy jogi személyiségű társaság kell, legyen, és abban különbözik a Betéti Társaságtól, hogy a hozzájárulások részvények formájában valósulnak meg.
Részvénytársaság
Ez a vállalkozási forma leginkább a nagy vállalatok körében népszerű, mivel itt a törzstőke minimuma már 120 ezer euró, melynek a 25%-át, azaz 30 ezer eurót már a kezdetektől a cég rendelkezésére kell bocsátani. A tagok befizetett tőkéjének mértékét a részvények jelzik. Abban az esetben, ha az összes részvény egy ember tulajdonában van, a részvénytársaságnak komoly szabályoknak kell megfelelnie.
A részvénytársaságoknál több féle részvényt különböztetünk meg,  mégpedig: Törzsrészvény (a tulajdonosa korlátlan joggal bír a cégben),  Elsőbbségi részvény (a tulajdonosa először kapja meg a vállalat nyereségét), Dolgozói részvény, Beváltott részvény (nincs szavazati joga, és a vállalat nyereségéből is utoljára részesül), Megtakarítási részvény (nincs szavazati joga, ez a részvényt a tőzsdén jegyzett társaságok adják, ki mikor megemelik a tőkéjüket)
Egyesülés
Ez a forma lehet Korlátolt felelősségű Társaság és Részvénytársaság is. Leginkább nagyvállalatok használják, ám a megalapítást kezdeményezheti magánszemély is. Ha vállalkozásnak csak egy részvényese van, a törzstőke teljes értékét be kell fizetnie, és ez a részvényes korlátlan felelősséggel bír a társaságban fizetésképtelenség esetén.
Fiókiroda
A bejegyzéshez szükség van egy igazgatótanács általi döntés másolatra, mely a fiókiroda nyitásáról dönt, ennek tartalmaznia kell az iroda nevét és címét, a személy nevét, mely felel a vállalatért, egy igazolást arról, hogy a fiókiroda az anyavállalathoz tartozik, bankszámla adatait.
Ezek mellett a fiókiroda nyitásához még szükség van egy nyilatkozatra a tevékenységről, cégszabályzatra, igazgatótanács jegyzőkönyvére mely tartalmazza a fiókiroda megalapítását, a képviselő aláírási címpéldányára.
Képviseleti Iroda
Nem rendelkezik jogi személyiséggel, leginkább csak marketing szempontból alapítják a külföldi vállalatok. A képviseleti irodának nem kell társasági adót fizetnie, valamint pénzügyi kimutatást sem szükséges készítenie, ám amit a legfontosabb, hogy nincs szükség a bejelentési formaságokra sem.
Adózás Olaszországban
-          Társasági adó értéke 33%
-          ÁFA értéke 20%
-          Személyi jövedelemadó 23-39%, valamint azok a vállalkozások melyeknek jövedelme meghaladja, éves szinten a 100 ezer eurót kell, fizessenek egy 4%-os szolidaritási adót.
-           Osztalékadó 12,5%
-          Az iparűzési adót a helyi önkormányzatok határozzák meg
-          munkavállalói járulékok értéke 10%
-          munkáltatói járulékok értéke 35%

2013. november 30., szombat

Cégalapítás Nagy Britanniában, Angliában            A jó hír, hogy Nagy Britannia üzleti kultúrája eléggé nyitott, így nincsenek előítéleteik a magyar üzletemberekkel szemben, sőt inkább szeretnek a magyar származású üzletemberekkel együtt dolgozni, mivel Magyarországon az alacsonyabb munkabérek miatt, nagyobb esélye van a versenyképességre.
            Amit fontos még tudni, hogy az Angol cégek nem tartoznak az offshore kategóriába, mégis sok offshore-os előnyt kaphat, aki Angliában alapít céget, ám máshol folytatja tevékenységeit.
            Cégformák
-          Egyéni vállalkozó (Sole Proprietorship)
-          Betéti társaság (Partnership)
-          Korlátolt Felelősségű Betéti Társaság (Limited Liability Partnership - LLP)
-          Zárt Részvénytársaság ( Private Company Limited by Shares – LTD,)
-          Részvénytársaság (Public Limited Company by Shares – PLC)
-          Korlátolt Felelősségű Társaság (Private Company Limited by Guarantee)
Mit is rejtenek magukba ezek a társasági formák? A következő sorokban, elárulok pár részletet róluk.
-          A Betéti társaságot kettő vagy több személy alapíthatja és ezeknek az alapítóknak/tagoknak korlátlan felelősségük van a cég felett.
-          A Korlátolt Felelősségű Betéti társaság, hasonló a Betéti társasághoz, ám itt a tagok felelőssége korlátozva van és teljesíteniük kell a követelményeket. Ebből a szempontból inkább a Kft.-hez hasonlítható.
-          Zárt részvénytársaság esetében részvények megvásárlásával történik a törzstőke befizetése, melyeket nyilvánosan nem lehet árulni, a tagok pedig a befektetett összegig felelnek a cégért.
-          Részvénytársaság esetében egy elég nagy összegű alaptőke befizetése szükséges, mely nem lehet kevesebb, mint 50 ezer angol font (ez nagyjából 18 millió forintnak felel meg), ez az egyedüli cégforma melynél meg van szabva a törzstőke minimuma. A tagok felelőssége a saját tulajdonukban levő részvény mértékéig terjed ki. A részvényeket nyilvánosan és szabadon lehet árulni.
-          Korlátolt Felelősségű Társaság erre ugyan azok a szabályok érvényesek, mint a magyarországi kft.-re. A befizetett törzstőkét bejegyzik az alapító okiratba, majd ha a cég fizetésképtelen lesz, az összeget a törzstőkéből vonják le.
-          Egyéni vállalkozás t egy természetes személy alapíthat, mely saját vagyonával felel az üzletéért.
A cégalapítás Menete
Mint minden cégalapítás esetében, az első lépés a névválasztás. Érdemes több nevet kiválasztani, hisz a cégalapítási folyamat előtt ezeket a neveket le kell ellenőrizni, hogy szabadak-e még, illetve hogy tartalmaznak-e olyan kifejezéseket melyekhez külön engedélyek szükségesek. Ha ez megvan, akkor a cégbíróságra a következő dokumentumokat kell benyújtani: Társasági szerződés (ennek tartalmaznia kell a működési és szabályozási alapelveket), egy nyomtatvány mely tartalmazza a társaság tagjainak adatait, ügyvéd által hitelesített nyilatkozat mely bizonyítja a társaság bejegyzését, alapító okirat (ez tartalmazza a székhely címét, tagok adatait és a cég tevékenységi köreit)
Adózás
Magyarország és az Egyesült Királyság között érvényben van a Kettős adóztatást elkerülő megállapodás. A társasági adó értéke 30%, ám a kezdő, kis vállalkozások esetében, 300.000 angol fontig mindössze 19%. Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) mértéke 17,5%, ám különböző termékekre létezik 5%, illetve 0%-os adókulcs is. A személyi jövedelemadó 40%, munkáltatói járulékok 13%, munkavállalói járulékok pedig 11%.


2013. szeptember 25., szerda

Cégalapítás Franciaországban


            Már írtam nem egy ország cégalapítási szokásáról, ám a francia cégalapítás pár dologban eltér az eddigiektől. Az egyik, és talán legfontosabb dolog, az hogy a vállalkozás vezetéséhez és alapításához is szükséges a francia nyelv, tehát az angol vagy német nyelvtudás nem elegendő egy francia cég megalapításához, vagy vezetéséhez.
            Társasági formák Franciaországban
Franciaországban 6 társasági formát különítünk el, melyek közötti különbség mindössze akár egyetlen személy. Ez a hat társasági forma a következő:
-          Korlátolt Felelősségű Társaság (SARL – azaz Société avec Responsabilité Limitée)
-          Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Vállalat (EURL – azaz Enterprise unipersonnelle á responsabilité limitée)
-          Közkereseti társaság (SNC – azaz Société en nom collectif)
-          Betéti társaság
-          Egyszerűsített Részvénytársaság (SAS – azaz Société par actions simplifiée)
-          Nyílt részvénytársaság (SA –  azaz Société Anonyme)
A továbbiakban bővebb információkat is megtudhatnak pár fennebb említett társasági formáról.
            Korlátolt felelősségű társaság, illetve egyszemélyes kft.
            A cégformák nevei már elárulják, hogy miben különbözik a két társaság, vagyis az egyszemélyes kft. esetében elegendő mindössze 1 alapító személy, míg a nem egyszemélyes esetében minimum két alapító személy lehet (maximum 100). Az alaptőke értéke mindkét esetben minimum 7500 euró kell, legyen, viszont egyes források szerint nemrég ezt az összeget a németországi UG-hez hasonlóan levitték 1 euróra.
            Bár a társaság saját vagyonával felel a tevékenységekért, mégis az igazgatók egy rossz döntés után akár saját vagyonukkal is felelhetnek a társaság tevékenységéért.
            Betéti társaság és Közkereseti társaság
            Egyik cégforma esetében sincs előírva a törzstőke minimum értéke, viszont e két társasági forma semmiben nem tér el a magyarországi szabályoktól, azaz teljes mértékben érvényesek rá a magyarországi szabályozások.
            Részvénytársaságok
            A részvénytársaságok esetében az előírt minimum törzstőke értéke 37 ezer euró. Az alapító tagok száma nem lehet kevesebb 7-nél, valamint az igazgató tanács is minimum 8 tagból kell, álljon.
            Lehetőség van egyszerűsített részvénytársaság alapítására is, ami jóval kedvezőbb az üzletemberek számára, mivel a törzstőke minimuma mindössze 1 euró, valamint igazgató tanácsra sincs szükség, és elegendő 2 alapító tag is (ám ezek mellé kell egy elnök is).
            Az egyéni munkavállalásról itt olvashat.
            Adózás
            Franciaországban is van Általános forgalmi adó, társasági adó és személyi jövedelemadó, melyek értékeik a következők:
-          ÁFA kulcs 19,6%, viszont létezik kedvezményes 5,5%-os és 2,1%-os ÁFA kulcs is
-          az Társasági Adó értéke 34,33%, de létezik 15,45%-os kedvezményes adókulcs is
-          a Személyi jövedelemadó sávosan változik 49,58%-ig.