2013. augusztus 15., csütörtök

Cégalapítás Portugáliában                Bár a Portugál cégalapítás nem annyira közkedvelt, mint például egy Német cégalapítás, de attól még akadnak emberek, akik épp Portugáliában szeretnének vállalkozást indítani, és mivel nagyon kevés információt lehet találni ezen ország cégalapítási szokásairól, így egy pár szóban leírom a fontosabb információkat.

                Portugál cégformák
                Portugáliában, ugyan úgy mint más EU-s országban, 5 cégforma alapítható, melyek a következők:
                -          Korlátolt Felelősségű Társaság – Kft.
                -          Részvénytársaság – Rt.
                -          Egyéni vállalkozás
                -          Betéti társaság – Bt.
                -          Közkereseti társaság – Kkt.

Ezek között a két legkedveltebb a Korlátolt felelősségű társaság és a Részvénytársaság, erről a két társasági formáról fogon most bővebben beszélni.

Korlátolt Felelősségű Társaság
E cégforma megalapításához szükség van minimum két alapítóhoz, viszont lehetőség van egyszemélyes társaság megalapításához is, ám ezekhez más feltételek tartoznak.
Egy kft. alaptőkéjének értéke minimum 5 ezer euró kell, legyen, és ennek a felét kötelező befizetni a cég bejegyzésekor, viszont lehetőség van apport bevitelére is, viszont apport esetén szükség van egy akkreditált szakértőre hitelesítésére is.
Ezt a cégformát bár az igazgatók vezetik, mégis csak a közgyűlés dönthet a cég fontosabb dolgairól, így mondhatjuk, hogy a tagok közgyűlés a legfelsőbb szerve egy kft-nek. 

Részvénytársaság
Egy részvénytársaság megalapításához már szükséges minimum 5 személy, amely részvényese lesz a társaságnak.
Az alaptőke értéke ebben az esetben minimum 50 ezer euró, ám ennek az összegnek mindössze 30%-át kell befizetni a cégbejegyzéskor, a fennmaradó 70% befizetésére rendelkezésre áll 5 év.
A részvények névértéke minimum 1 euró cent kell, legyen, és a részvényeknek 3 típusa lehet, melyek a következők:
               -          elsőbbségi részvény
               -          törzsrészvény
               -          visszavásárolható elsőbbségi részvény

Egy részvénytársaságot két formában lehet irányítani. Az első az egyszintű rendszer, mikor a céget az igazgató/igazgatótanács vezeti, a második pedig a kétszintű rendszer, mikor a céget az igazgató/igazgatótanács és egy tanácsadó bizottság vezeti, ám mindkét esetben kötelező egy könyvvizsgáló, amely felügyeli a tevékenységeket. 

Cégalapítási folyamat
A legelső feladat, amelyet egy cégalapítás során tenni kell, a cég nevének megválasztása. Érdemes több nevet kiválasztani, mivel lehet, hogy a kiválasztott név már foglalt. A cégnév megválasztásán kívül fontos még a főtevékenység meghatározása. Ha ezek megvannak, akkor be kell jelenteni őket a vállalkozások névjegyzékébe.
Ha a cégbíróság elfogadja a cégnevet, akkor a cég kap egy bejegyzési okmányt, valamint egy adóregisztrációs kártyát. Ezután a társasági szerződést okiratba kell foglalni egy közjegyző jelenlétében. Az üzleti tevékenységet be kell jelenteni az kormányzati és helyi adóhivatalba is. Ezután szükség van egy cégbírósági bejegyzésre és be kell jelenteni a céget a Társadalombiztosítónál, a Nemzeti Társasági Jegyzékbe és a Kereskedelmi és versenyhivatalnál. 

Adózás
Portugáliában 3 ÁFA kulcs létezik:
             -          19%
             -          12% (élelmiszeripar)
             -          5% (újság, szállodai szállás, áram, üzemanyag, tömegközlekedés és mezőgazdasági termékek esetében)
A portugál társasági adó értéke 25%, a személyi jövedelemadó pedig 12 és 40% között váltakozik.
               

2013. augusztus 8., csütörtök

Offshore cégalapítás Ciprus                Előző cikkeimben már írtam az offshore paradicsomokról, például Máltáról. Offshore cégnek számít minden cég, mely nem az alapítás országában végez tevékenységet. Tehát ha például Ön Cipruson alapít egy céget, és Magyarországon fog tevékenykedni vele, az azt jelenti, hogy önnek egy offshore cége lesz. Ez azért jó, mert bár Magyarországon folytatja a tevékenységét, mégsem kell, a Magyarországon adót fizessen.
                Miért jó egy ciprusi offshore cég?
Már fentebb elmondtam egy mondatot, a ciprusi cégek előnyeiről, ám emellett még rengetek, más előnye is lehet.
Az egyik ilyen előny az adókulcsok mértéke, hisz itt az ÁFA értéke mindössze 15%, amit ki sem kell, fizessen, ha Ön a cégével Magyarországon tevékenykedik (ha hazánkban alapítana céget, az azt jelentené, hogy 27% ÁFÁ-t ki kéne, fizessen minden termékre). A társasági adó mértéke cipruson 10%, mely hazánkban 19%. Amivel még számolni lehet, az a személyi jövedelemadó, mely adómentes egészen 17 ezer euró jövedelemig, ám 17 ezer euró fölött már 20%-tól 30%ig növekszik.
Egy másik előny, mely sok ember számára fontos lehet, az anonimitás, valamint az, hogy Ciprus is Európai Uniós tagállam, így lehetőség van EU-s adószám megszerzésére is. Az EU-s adószám segítségével lehetőség van ÁFA mentesen kereskedni más EU-s ország felé.
Cégforma Cipruson
A legtöbben a ciprusi Nemzetközi Gazdasági Társaságot választják (IBC) offshore cégüknek. Ezt a cégformát megalapíthatja egyetlen személy is, ám lehet akár 50 részvényese is.  A tulajdonosok felelőssége korlátozva van és a cégnek szüksége van egy titkárra is, mely intézi a cég ügyeit cipruson. Az IBC 1000 darab részvényből kell, álljon, és mindegyik részvény értéke minimum 1 ciprusi font kell, legyen. Ezt a cégformát hivatalosan Limited, Ltd.-nek nevezik, azaz Zárt Korlátolt Felelősségű Társaságának. A cég kötelezően kell, nyisson egy irodát cipruson, valamint kötelezően kell egy könyvelőt alkalmazzanak, amely elkészíti az éves beszámolókat. A cégalapítás során, a tulajdonos, valamint a részvényesek adatait le kell adni a Registrar-nál (az adatok a következők: lakhely, teljes név, útlevél másolata és nemzetiség).
A cégalapítás időtartama Ciprusban megközelítőleg egy hónapot vesz igénybe.

Banki gondok
2013 márciusában a ciprusi bankok csődbe mentek a Görögországnak adott hitelek miatt. Emiatt rengeteg cég kimenekítette magát ciprusból a bankok nyitása után levő tőkekorlátozások miatt. Egy offshore cég nem tud tőkekorlátozás mellett tevékenykedni. Ciprus ugyan kapott egy 10 milliárd eurós mentő összeget, még így sem biztos, hogy az adóparadicsomi ország helyre fog állni. Ez az eset leginkább az olyan gazdagokat sújtották, akik ciprusban őrizgették értékeiket. Sokan megnyugodhatna akár attól is, hogy Ciprus az Európai Unió védelme alatt áll, így akár nem is lesz olyan nagy veszteség egy offshore cég megalapítása az elkövetkezendő időkben.

2013. augusztus 4., vasárnap

Cégalapítás Montenegróban                A montenegrói cégalapítás hasonlít a Szerb cégalapításhoz (lásd Cégalapítás Szerbiában cikkünket) és nem csak az adókedvezmények tartoznak az előnyei közé, hanem az is, hogy minden évben rengeteg turista látogat el ebbe az országba.
                Cégformák Montenegróban
                Hasonlóan a többi országhoz képest, itt is 3 cégforma alapítható, mégpedig:
-          Društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO (azaz Korlátolt Felelősségű Társaság – KFT)
-          Akcionarsko društvo – AD (azaz Részvénytársaság – RT)
-          Komanditno društvo – KD (azaz Betéti Társaság – BT)

E három közül a legkedveltebb itt is a Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek alaptőkéje minimum 1 euró, persze ajánlatos ennél nagyobb összeget rászánni, mivel ez az összeg határozza meg a társaság felelősségét, valamint ezzel az összeggel fog a cég gazdálkodni. Egy kft-t megalapíthat egyetlen magánszemély vagy jogi személy is.
Ha a társaságot egy természetes személy alapítja, akkor szükséges az alapító személy útlevelére, egy jogi személy esetében pedig egy hitelesített cégkivonat szükséges. Ezen kívül kell még az ügyvezető hitelesített aláírása, a határon kapott bizonylat az alaptőke behozataláról, banki bizonylat az alaptőke befizetéséről, a társaság alapítási szerződése és egy statútum és egy székhely. Az alapítási időtartam 1-2 hét.

A részvénytársaságok esetében szükséges minimum 2 alapító személy, ám itt az alaptőke értéke már minimum 25 ezer euró. Ennél a cégformánál is ugyan azok az iratok szükségesek, mint egy kft. megalapításánál. Ebben az esetben a cégalapítás időtartama már meghaladja a 4 hetet is, pontosabban a 20-30 napot.

A betéti társaság, hasonlít a kft-hez, annyi eltéréssel, hogy itt két féle tagcsoport létezik. Az egyik a korlátolt felelősségű tag, vagy más néven kültag, a másik pedig a korlátlan felelősségű tag, melyet beltagnak neveznek. Ezek között az a különbség, hogy a beltagok felelőssége a saját vagyonukig terjed, míg a kültagoké csak a cég alaptőkéjének összegéig.
Erre a cégformára is érvényesek a kft alapításánál felsorolt dokumentumok, ám itt a cégalapítás időtartama mindössze egyetlen hét.

Adózás Montenegróban
Montenegróban két féle Általános Forgalmi Adókulcs van érvényben. Az egyik a normál 17%-os, a másik pedig a csökkentett, mely csak 7%-os. A 7%-os csökkentett adókulcs csak különböző kereskedelmi ügyleteknél érvényes. Ezekbe tartozik például a tej, kenyér, cukor, olaj, gyógyszerek, tankönyvek, tanszerek, könyvek, szállás és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, ivóvíz, folyóiratok, mozi, színház, sportlétesítmények szolgáltatásai, vetőmagok, és még sok más termék.
A nyereségadó és a személyi jövedelemadó értéke is 9%.