2013. december 15., vasárnap

Cégalapítás Olaszországbanolasz cégalapítás
                Nemrég azon gondolkodtam, hogy milyen országokat is hagytam még ki az európai cégalapítás listámról, és rájöttem, hogy kihagytam egy gazdaságilag fontos országot, Olaszországot. Itt a cégalapítási folyamat nem tér el szinte semmiben a többi országhoz képest, viszont van 1-2 eltérő dolog melyet fontos lehet tudni azok számára, akik ebben az országban, szeretnének új céget alapítani.
                A külföldieket hátráltató szabályozások nincsenek az országban, viszont külföldi vállalatok számára csak két vállalkozási forma választható, melyekről bővebben a vállalkozási formák alpont alatt olvashat.
                Vállalkozási formák Olaszországban
                Olaszországban 9 vállalkozási forma közül lehet választani, ebbe beletartozik az egyéni munkavállalás, és a cégeknek fenntartott cégformák is, melyek a következők:
-          Vállalkozók számára
1.       Egyéni munkavállalás
2.       Korlátolt Felelősségű Társaság (Societa a responsabilita limita – S.r.L.)
3.       Közkereseti Társaság (Societa in nome collettivo)
4.       Betéti Társaság (Societa in acommandita semplice)
5.       Korlátolt Felelősségű Betéti Társaság (Societa in accomandita per azioni)
6.       Részvénytársaság (Societa per azioni – S.p.A)
7.       Egyesülés – vállalkozók és vállalkozások esetében egyaránt alapítható
-          Vállalkozások számára
8.       Képviseleti iroda (Ufficio di Rappresentanza)
9.       Fiókiroda (Sede Secondria)
Egyéni munkavállalás
Akik egyéni munkavállalóként szeretnének Olaszországba utazni, azoknak ki kell tölteniük egy kérvényt a tartózkodási engedélyhez, ehhez kell csatolni egy személyi igazolvány vagy útlevél másolatot is valamint egy munkavégzést igazoló dokumentumot is. Ezeket a tartózkodási helytől függően az illető hely rendőrkapitányságán kell leadni.  
Korlátolt felelősségű társaság
Mint szinte minden országban, itt is ez a cégforma a legnépszerűbb. A törzstőke értéke nem lehet kevesebb, mint 10 ezer euró. Ha a cégben csak egy ügyvezető van, a cég megnevezése mellé odakerül a  ,,Societa Uninominale megnevezés. Külföldiek esetében bár nincsenek szabályozások, mégis szükség van egy Uniós útlevélre. Amennyiben a külföldi üzletembernek nincs útlevele, elegendő egy munkavállalási engedély is. Az áfa bevallások havonta vagy negyedévente történnek.
Közkereseti társaság
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy gazdasági tevékenységüket korlátlanul végzik. Jelen esetben a törzstőke értéke nincs meghatározva.
Betéti társaság
A betéti társaságban két féle tag létezik, az egyik csoport a beltag, melyek között ott van a cég vezetője is, a másik csoport pedig a kültag. Ezek között annyi különbség található, hogy a beltagok felelőssége korlátlan, a kültagoké viszont korlátozva van az általuk bevitt tőke értékéig.
Korlátolt Felelősségű Betéti Társaság
Ebben az esetben az egyik tag egy jogi személyiségű társaság kell, legyen, és abban különbözik a Betéti Társaságtól, hogy a hozzájárulások részvények formájában valósulnak meg.
Részvénytársaság
Ez a vállalkozási forma leginkább a nagy vállalatok körében népszerű, mivel itt a törzstőke minimuma már 120 ezer euró, melynek a 25%-át, azaz 30 ezer eurót már a kezdetektől a cég rendelkezésére kell bocsátani. A tagok befizetett tőkéjének mértékét a részvények jelzik. Abban az esetben, ha az összes részvény egy ember tulajdonában van, a részvénytársaságnak komoly szabályoknak kell megfelelnie.
A részvénytársaságoknál több féle részvényt különböztetünk meg,  mégpedig: Törzsrészvény (a tulajdonosa korlátlan joggal bír a cégben),  Elsőbbségi részvény (a tulajdonosa először kapja meg a vállalat nyereségét), Dolgozói részvény, Beváltott részvény (nincs szavazati joga, és a vállalat nyereségéből is utoljára részesül), Megtakarítási részvény (nincs szavazati joga, ez a részvényt a tőzsdén jegyzett társaságok adják, ki mikor megemelik a tőkéjüket)
Egyesülés
Ez a forma lehet Korlátolt felelősségű Társaság és Részvénytársaság is. Leginkább nagyvállalatok használják, ám a megalapítást kezdeményezheti magánszemély is. Ha vállalkozásnak csak egy részvényese van, a törzstőke teljes értékét be kell fizetnie, és ez a részvényes korlátlan felelősséggel bír a társaságban fizetésképtelenség esetén.
Fiókiroda
A bejegyzéshez szükség van egy igazgatótanács általi döntés másolatra, mely a fiókiroda nyitásáról dönt, ennek tartalmaznia kell az iroda nevét és címét, a személy nevét, mely felel a vállalatért, egy igazolást arról, hogy a fiókiroda az anyavállalathoz tartozik, bankszámla adatait.
Ezek mellett a fiókiroda nyitásához még szükség van egy nyilatkozatra a tevékenységről, cégszabályzatra, igazgatótanács jegyzőkönyvére mely tartalmazza a fiókiroda megalapítását, a képviselő aláírási címpéldányára.
Képviseleti Iroda
Nem rendelkezik jogi személyiséggel, leginkább csak marketing szempontból alapítják a külföldi vállalatok. A képviseleti irodának nem kell társasági adót fizetnie, valamint pénzügyi kimutatást sem szükséges készítenie, ám amit a legfontosabb, hogy nincs szükség a bejelentési formaságokra sem.
Adózás Olaszországban
-          Társasági adó értéke 33%
-          ÁFA értéke 20%
-          Személyi jövedelemadó 23-39%, valamint azok a vállalkozások melyeknek jövedelme meghaladja, éves szinten a 100 ezer eurót kell, fizessenek egy 4%-os szolidaritási adót.
-           Osztalékadó 12,5%
-          Az iparűzési adót a helyi önkormányzatok határozzák meg
-          munkavállalói járulékok értéke 10%
-          munkáltatói járulékok értéke 35%

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése